หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองแก
 
นายสุเทพ พหลยุทธ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง การลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับคนพิการ โทรศัพท์แจ้งความประสงค์การรับวัคซีน 036 340779 ต่อ 1
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ไร่ข้าวโพด ไร่ข้าวฟ่าง ข้าว มันสำปะหลัง และไร่อ้อย ที่เหลืออีกร้อยละ 30 ประกอบอาชีพรับจ้างทั้วไป , ปศุสัตว์ และอาชีพอื่น ๆ
 
ภูมิประเทศ
 
 
ตำบลหนองแกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ทางภาคกลาง
ตอนบน เนื้อที่โดยรวมประมาณ 30.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 19,305 ไร่ พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 40% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 55% เป็นพื้นที่ส่วนอื่น 5%
 
ภูมิอากาศ
 
   
อากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู
มี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เดือน ก.พ. - พ.ค.
  ฤดูฝน เดือน พ.ค. - ต.ค.
  ฤดูหนาว เดือน ต.ค. - ม.ค.
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
  วัดหนองแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก
  วัดศรีอัมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโคกเลียบ
  วัดเนินยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองแกน้อย
  วัดหนองเครือตาปา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองเครือตาปา
  วัดประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านประดู่
  วัดหนองจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก
  วัดส้มป่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านส้มป่อย
  วัดหนองโดนน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดนน้อย
  วัดสวนสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสวนสำราญ
  วัดตาลเสี้ยน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านใหญ่พัฒนา
 
ขนบธรรมเนียมฯ
 
     
  ประเพณีและงานประจำปี
    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
    ประเพณีลาวแง้ว ประมาณเดือน พฤศจิกายน
    ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
    ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับ
ในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 พูดภาษาลาวแง้ว
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
  โรงเรียนของรัฐบาล จำนวน 2 โรงเรียน
    โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน
    โรงเรียนวัดส้มป่อย
  โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน
    โรงเรียนพูลเจริญ
    โรงเรียนเกตุพิชัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   
  อสม.ประจำหมู่บ้าน
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแก
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 098-826-3824
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-6853
นายสุเทพ พหลยุทธ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 036-340-698 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองแก
จำนวนผู้เข้าชม 125,386 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10